Här nedan följer information om din integritet och hur ifksupport.com lagrar och bearbetar dina uppgifter

GDPR dataskyddsförordningen (nya regler från den 25 maj 2018)
I enlighet med de nya EU-reglerna från ovan satt datum, måste du ge ditt samtycke när du använder formulär
(gäller kontakt, medlemskap och kommentarer på inlägg) på vår webbsida du god tar att ifksupport.com
lagrar och bearbetar dina personuppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur ifksupport.com samlar in, använder och lagrar
samt skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

När du använder någon av formulären, på webbsidan så måste du ge ditt samtycke
till att vi hanterar och bearbetar din uppgifter, det inkluderar;

  • Förnamn och Efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med betalningsinformation för ex. medlemskap
i linje med denna övergripande policy. ifksupport.com kommer inte samla in mer information än
som behövs för medlemskap och för kontakt med dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Dina medlemsuppgifter lagras så länge som du är medlem hos oss, därefter så kommer de
raderas så snart medlemskapet upphör. Övrig kontakt via formulär raderas så snart vi har
bearbetat dina uppgifter.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras utav styrelsen utsedda personer i IFK Norrköpings Supporterklubb, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver
att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet
med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
¨Jag vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din
information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till att bli bortglömd och raderad
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. För att begära detta så skickar du
ett mail till integritet@ifksupport.com så tar vi bort de tillfälligt lagrade uppgifterna på dig.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att jag behandlar
dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta ifksupport.com

Om du har några frågor angående denna policy eller hur ifksupport.com använder din information,
eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på integritet@ifksupport.com

Uppdaterad den 19 mars 2018

Lämna en svar
Vilket år tog IFK senast guld ( 2015 )