En flytt av Platinumcars Arena? Ett 1 aprilskämt som halkat efter? Nej – det är faktiskt en fråga som IFK Norrköpings styrelse kommer att vädra och se över framöver.

I veckan skrev NT Sporten om de långt gångna planerna på att bygga bostäder på Södra, den gamla konstgräsplanen. 

– I dagsläget håller vi på och fullföljer detaljplanen för att möjliggöra en planerad stadsutveckling på den här delen. Det är inte vackert som det ser ut nu. Det är också en stor möjlighet för IFK Norrköping att få loss en betydande mängd kapital som också stöttar föreningen. Att vi inte kommer i ett läge där vi måste sälja spelare för att överleva, meddelade ordföranden Sakarias Mårdh.

Föreningen som redan äger egendomar runt Platinumcars Arena, bland annat Teknikhallen på Södra Promenaden, har ytterligare tankar än att bygga bostäder i området, Västra Staden.

Eller mer korrekt – det kan komma att få konsekvenser för hemmarenan som invigdes 1903. 

I ett nyhetsbrev, undertecknat Sakarias Mårdh, som gick ut till föreningens medlemmar under fredagen redogör IFK-ordföranden för att det kan bli ett scenario där idrottsplatsen kan komma att flyttas för att bland annat möta säkerhetskrav.

”Arenan har ett underhållsbehov för den löpande driften och behov av stor om- och tillbyggnad för att leva upp till framtidens krav på en arena för elitfotboll. När dessutom bostäder kommer närmare in på arenan så måste vi ta hänsyn till säkerhetszoner och logistik runt arenan och våra arrangemang. Styrelsen undersöker därför både vad som krävs för att fortsätta utveckla arenan på plats samt om det eventuellt finns andra alternativ för placering av en ny anläggning”, skriver IFK i nyhetsbrevet.

Och tillägger:

”Båda alternativen har för- och nackdelar och styrelsen har inte tagit ställning för något av alternativen”.

IFK har som målbild att ha detaljplanen för satsningen på Södra klar någon gång under 2022. Samställning och samråd kommer ske under kommande höst.

”Det är självklart mycket stora och avgörande frågor som kräver noga utredning och en nära kommunikation med både kommunen, medlemmarna och partners. Inga beslut kommer fattas utan att alla aspekter och synpunkter har kommit fram”, skriver klubben i brevet till medlemmarna. 

Textkälla: Norrköpings Tidningar