Försäljningarna av Simon Skrabb, Pontus Almqvist och Rasmus Lauritsen bidrog till att IFK ändå lyckades parera ett pandemiår rent ekonomiskt. “Det starkaste resultatet i IFK:s historia”, konstaterar Peter Hunt i årsberättelsen.

Ett coronadrabbat 2020 kan nu sammanfattas för IFK Norrköpings del, i årsrapporten som har presenterats på hemsidan inför årsmötet den 25 februari.

“Det blev ett exceptionellt år med den pandemi som drabbade hela världen. Det är något som påverkat både föreningen och dess dotterbolag kraftigt, framför allt likviditeten i alla enheter. Tack vare föreningens framgångar på transfermarknaden under hösten 2020 och de anpassningar som genomförts i alla verksamheter har vi tillsammans klarat alla utmaningar”, skrivs det i årsredovisningen.

Uteblivna publikintäkter har i viss mån kompenserats med det statliga kompensationsstödet. IFK har också korttidspermitterat personal under en del av året. 

Koncernens resultaträkning för 2020 landar på hela 37 180 449 kronor, att jämföra med 15 654 168 året innan. Det egna kapitalet är rekordhöga 147 889 168 kronor.

Motsvarande siffror för moderföreningen är 35 287 836 kronor (12 583 411 för 2019) i vinst och 107 148 243 kronor i eget kapital.

Peter Hunt, som avgick som ordförande tidigare i veckan efter all turbulens och kritik från revisorerna, konstaterar i årsberättelsen att IFK rent ekonomiskt aldrig har mått bättre. 

– Det måste tillskrivas alla människor i och kring verksamheten. Jag hoppas att vi är nära en absolut topplacering bland idrottsföreningar i Sverige vad gäller ekonomin. Det faktum borgar för en ljus framtid, skriver Hunt bland annat.

Textkälla/Bildlänk: Norrköpings Tidningar