IFK Norrköpings hem sedan 1903. Nu är frågan hur länge till? ”Ska man titta på vad vi har fått för indikationer så ser vi att man kommer en väldigt lång väg på en helt ny, modern anläggning som håller Europaklass”, säger Sakarias Mårdh.

IFK Norrköpings information om att se över en eventuell flytt från sin klassiska placering på Ektorpsgatan rörde om och rörde upp. Idrottsparken, Nya Parken, Östgötaporten och Platinumcars Arena – den här 118-åringen är en sakral plats i Norrköping och i fotbolls-Sverige.

Många har svårt att se IFK Norrköping spela sina hemmmatcher någon annanstans. 

– Full respekt för att det är ett känsligt ämne och det är därför vi går ut och informerar innan vi börjar utreda, säger Sakarias Mårdh.

Hur långt gångna är planerna på en flytt?

– Vi har inga alternativa placeringar och vi har inte tagit ställning för om det skulle vara bättre eller sämre att flytta arenan. Vi ser att kravet och behovet för elitnivå och Europaspel på ett par års sikt ställer betydligt högre krav på vår anläggning jämfört med idag, svarar IFK-ordföranden.

Som tidigare i veckan berättade om klubbens ambition att bygga bostäder på Södra. En investering som skulle trygga framtiden – men medför också att IFK måste se över arenan på annat håll. 

– I samband med att bebyggelsen kryper närmare och om vi ska kunna ha säkerhetsavstånd för högriskmatcher, att kunna transportera sig till och ifrån arenan för bortasupportrar, så ser vi att vi behöver göra antingen väldigt stora investeringar i befintlig anläggning eller titta på om vi kan ha en alternativ placering där man kan bygga in allt det här från början, utvecklar Mårdh. 

– Vi tänker att vi släpper all den här informationen till medlemmarna nu så att de får information från början och inte presenteras något som är färdigt.

Ni förstår att det är ett känsligt ämne?

– Absolut. Alla i styrelsen har starka kopplingar till arenan, det är ingen som önskar ta bort den. Men vi måste titta på lång sikt, vad som är det bästa för föreningen. 

Hur akut är det fräscha upp arenan?

– Tittar man på hela Södra läktaren och hålet, så måste vi börja rusta upp ordentligt inom en två-treårsperiod i samband med att det blir bostäder. Då måste man titta på om man stärka taket på andra delar av arenan för att flytta belysning. Det är relativt snart vi måste komma fram till vissa ställningstaganden där. Då är det väldigt vikigt att vi inte bara investerar pengar utan att veta vad alla alternativ är. Vi måste hushålla med de resurser vi får loss av markförsäljningen, till exempel. Se till att det blir det bästa för IFK när vi gör så stora investeringar.

Spekulativt – men var kan den nya arenan tänkas placeras?

– Jag ska akta mig för att spekulera i det för mycket, men det är klart – ett ställe med goda kommunikationer. Där vi kan knyta ihop det med annan verksamhet och samla oss med all verksamhet skulle vara jättespännande, tycker jag. Samtidigt så har jag respekt för att Parken, eller Platinumcars Arena, alltid är det som vi utgår ifrån.

Vem är drivande i det här?

– Det är framför allt fastighetsbolaget som äger arenan som har det delegerat till sig från styrelsen. Norrköpings Idrottspark AB. Där sitter jag, Jonas Lind och Nils Ringborg och Henrik Kvick men hela styrelsen är involverad i en sådan här stor fråga. 

Är du beredd på frågan rör om i supporterled?

– Ja, absolut. Och det är av respekt för det som vi släpper det här nu innan vi börjar titta på det ordentligt. Vi vet absolut att det rör upp känslor och vi vill att alla aspekter, alla synpunkter ska upp till ytan innan vi tar några beslut. Det är klart att inte involvera supportrar och medlemmar i det här skulle vara huvudlöst. Vi vet om att det är en stor fråga. 

Ni kommer vara transparanta?

– Vi kommer vara öppna och informera, men i dagsläget har vi inte kommit längre än att vi ser problemen med stora investeringar kontra vad vi skulle få av det värdet på en annan plats. De (supportrar och medlemmar) behöver inte vara oroliga att vi kommit längre än så här – för det har vi inte. 

Där arenan är idag, vad det kostar – är det realistiskt att fixa den till vad ni vill ha?

– Ska man titta på vad vi har fått för indikationer så ser vi att man kommer en väldigt lång väg på en helt ny, modern anläggning som håller Europaklass. Vi får se vilket ställningstagande blir bland medlemmarna när vi presenterar vad vi kommit fram till. 

Blickar ni åt någon klubb: ”De har gjort det bra”?

– Det finns ett antal arenor som är intressant, som är medelstora. Guldfågeln Arena är trevlig. Något vi tycker är spännande är hur Helsingborg tog in synpunkter från supportrar hur man ville hur läktarna skulle se ut efter ombyggnad. Vi vill involvera så det blir en supportervänlig arena som de känner sig delaktiga i utformningen av. Oavsett om vi är kvar på Platinumcars Arena eller om det är en ny.

Textkälla: Norrköpings Tidningar