Landar på hela 37 180 449 kronor, att jämföra med 15 654 168 året innan.
Det egna kapitalet är rekordhöga 147 889 168 kronor. Motsvarande siffror
för moderföreningen är 35 287 836 kronor (12 583 411 för 2019) i vinst och
107 148 243 kronor i eget kapital.

Peter Hunt, som avgick som ordförande tidigare i veckan efter all turbulens
och kritik från revisorerna, konstaterar i årsberättelsen att IFK rent
ekonomiskt aldrig har mått bättre.

– Det måste tillskrivas alla människor i och kring verksamheten. Jag hoppas
att vi är nära en absolut topplacering bland idrottsföreningar i Sverige vad
gäller ekonomin. Det faktum borgar för en ljus framtid, skriver
Hunt bland annat.