Sakarias Mårdh är IFK Norrköpings nye ordförande. Han valdes av årsmötet på ett år. ”Sveriges vackraste förening”, sa han om klubben han nu ska leda.

IFK Norrköpings årsmöte har föregåtts av en hel del rubriker och turbulens. När det skulle genomföras var det dessutom första gången i klubbens 124-åriga historia som mötet fick genomföras digitalt.

Med Jan-Olov Johnsson som mötesordförande rullade det mestadels på riktigt bra dock. 912 röstberättigade hade anmält sig till årsmötet som pågick i drygt tre timmar.

Och till slut valdes Sakarias Mårdh som ny ordförande. Även om det blev på ett år, enligt ett par olika medlemsförslag, istället för valberedningens förslag på två år.

Mårdh höll ett anförande inför de församlade medlemmarna och konstaterade:

– Jag är stolt och hedrad över att bli nominerad. Det här är Sveriges vackraste förening. 

– Som ordförande vill jag jobba för att öka delaktigheten mellan föreningen och dess medlemmar. Jag vill vara en lagspelare, stöttande och skapa så bra förutsättningar som möjligt. Jag vill lyfta värdegrundsfrågan högst upp på agendan. Hit hör också frågan om arbetsmiljön. Där vill jag även att vi tar utomstående hjälp. Jag vill också att vi skapar en struktur som gör att styrelsearbetet funkar som bäst för IFK:s bästa. 

Mårdh betonade att han vill ha ett teamwork och lyfte även att IFK ska fortsätta vara ett topplag i allsvenskan. Utöver frågan om längden på mandatet blev det ingen större dramatik runt valet av just ordförande. 

Även övriga delar av den föreslagna styrelsen röstades senare in, Patrik Jönsson (omval på två år), Nils Ringborg (omval på två år) och Jonas Lind (nyval på två år). Ingela Andersson, Jessica Steen och Henrik Kvick har ett år kvar medan Pia Berglund röstades in som suppleant på ett år.

Årsmötet inleddes annars ganska tidigt med att den tidigare avgående ordföranden Peter Hunts inskickade brev lästes upp. Där tackade han för sina tolv år på posten och betonade samtidigt återigen att han är trygg med sitt sätt att leda klubben.

Därefter tog kassören Nils Ringborg vid och drog föreningens balans- och resultaträkning för det gångna året. Han konstaterade att utfallet för fotbollsföreningen landade på 35 miljoner.

– Det är sensationellt bra. När vi började året hade vi en budget på nio miljoner och 2019 hade vi tolv miljoner. Våra transferintäkter bidrog med 62 miljoner. Där finns bland annat Rasmus Lauritsen och Pontus Almqvist som vi har sålt. Året har påverkats mycket av pandemin. Vi har inte kunnat spela en enda match med publik och det bidrog förstås med ett kraftigt fall på de matchintäkter som vi brukar ha på matcherna i Norrköping. Marknadsintäkterna är oförändrade, sa Ringborg.

– Övriga intäkter består mycket av tv-intäkter på cirka 25 miljoner. Vi har också fått kompensation från RF på tio miljoner för publikbortfall. Samt permitteringsstöd på en miljon kronor.

Ringborg berättade också om de kortfristiga fordringarna som klubben har på 42 miljoner.

– Det är spelarförsäljningar som vi behöver få betalt för. Det dröjer lite och vi har gett kommersiella villkor på längre tid. Kassan ser på papperet väldigt bra ut, även om den minskat något från 28 till 22 miljoner (per den sista december). Det är bra men samtidigt kan vi konstatera att idag har vi bara fem miljoner eftersom vi har varit aktiva på spelarsidan senaste tiden. Vi behöver se över likviditeten i föreningen.

I budgeten för det kommande finns ett minus på 26 miljoner kronor.

– Vi räknar med att spela utan publik halva året, och sedan med 3 000 betalande resten av året. Det är en försiktig budget. Vi har ett underliggande underskott i driften. Det måste vi vara medvetna om. Vi har 107 miljoner i eget kapital men likviditeten ansträngd, sa Ringborg.

Revisorerna Ola Jakobsson och Ronnie Nordin, som tidigare har riktat kritik mot styrelsearbetet för det gångna året läste också upp sin revisionsberättelse och tillstyrkte att årsmötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Något som också röstades igenom.

Gällande de motioner som inkommit röstades det igenom att man under det gångna året ska uppföra en staty av förre storstjärnan Ove Kindvall, och också döpa en läktarsektion efter honom. I den frågan klev också förre ordföranden Peter Hunt in och erbjöd sig att stå för den kostnaden.

På slutet valdes även en valberedning där Lars Ahlm, efter omröstning mot en annan kandidat, åter valdes till sammankallande tillsammans med Björn Persson och Johanna Palmér.

Textkälla: Norrköpings Tidningar