Integritetspolicy

Här nedan följer information om din integritet och hur ifksupport.com lagrar och bearbetar dina uppgifter

GDPR dataskyddsförordningen

I enlighet med de nya EU-reglerna från ovan satt datum, måste du ge ditt samtycke när du
använder formulär (gäller kontakt, medlemskap och kommentarer på inlägg) på vår webbsida
du god tar att ifksupport.com lagrar och bearbetar dina personuppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur ifksupport.com samlar in, använder och lagrar
samt skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

När du använder någon av formulären, på webbsidan så måste du ge ditt samtycke
till att vi hanterar och bearbetar din uppgifter, det inkluderar;

  • Förnamn och Efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med betalningsinformation för ex. medlemskap
i linje med denna övergripande policy. ifksupport.com kommer inte samla in mer information än
som behövs för medlemskap och för kontakt med dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Dina medlemsuppgifter lagras så länge som du är medlem hos oss, därefter så kommer de
raderas så snart medlemskapet upphör. Övrig kontakt via formulär raderas så snart vi har
bearbetat dina uppgifter.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras utav styrelsen utsedda personer i
IFK Norrköpings Supporterklubb, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter
så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert
enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har
besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning
från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av
din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på
webbplatsen i fråga.

Hantera cookie-preferenser

För att hantera cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbsignaler, etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget ”Cookie Banner”. Ditt val sparas i ett 1 år.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av cookies och liknande tekniker som används och tillhörande samtycke.

Tillhandahållande av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att
få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till att bli bortglömd och raderad
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. För att begära detta så kan du
skicka e-post till oss så vi bort de tillfälligt lagrade uppgifterna på dig.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att jag behandlar
dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta ifksupport.com

Om du har några frågor angående denna policy eller hur ifksupport.com använder din information,
eller dina rättigheter så kan du kontakta dataskyddsombudet

Uppdaterad 2023-01-15