Kommer Rikard Norling att leda oss till ännu ett ? Bild; Åke Bjerselius lämnar
priset för Årets Ledargärning till Janne Andersson.